Vinterbekæmpelse på Viborg Kommunes foreningsdrevne kunstgræsbaner

Retningslinjer for Park & Vej for vinterbekæmpelse på Viborg Kommunes foreningsdrevne kunstgræsbaner (NUGF, Overlund IF, Viborg FF, Søndermarken IK, Alheden IF og Stoholm IF)

  • Den almindelige infrastruktur (veje, cykelstier, fortove) skal Park & Vej prioritere først, derefter sekundære områder – herunder kunstgræsbaner.
  • Beredskabet består af én traktor og én mand. I det tilfælde, at Park & Vej har mandskab og grej, der kan assistere indenfor normal arbejdstid, bliver det udnyttet. Udenfor normal arbejdstid, indkaldes der IKKE ekstra mandskab.
  • Når Park & Vej opstarter vinterbekæmpelse på kunstgræsbanerne (indenfor normal arbejdstid), så opstartes der på skift imellem de forskellige baner. Park & Vej prioriterer dog først baner, der rettidigt er booket i Conventus.
  • I tilfælde af vedvarende snefald, er der ingen garanti for, at Park & Vej kan nå rundt på alle baner – indenfor normal arbejdstid. Der vil i disse situationer, være baner som først ryddes dagen efter snefald.
  • Ved DMI-varsel om kraftigt snefald – eller hvis Park & Vej på anden måde bliver forhindret i at udføre vinterbekæmpelse på banerne, sendes en SMS til fodboldklubbernes baneansvarlige. Der udsendes kun SMS til et mobil nr./ klub. Kontakt Park & Vej, hvis mobil nr. skal ændres.
  • Park & Vej bruger kun godkendt vådsalt på banerne. Ved temperaturer under minus 8°C, hvor saltet ikke virker effektivt, anvendes IKKE andre tø-midler

Fodboldklubber, som ønsker ekstra vinterbekæmpelse ud over ovennævnte retningslinjer, kan kontakte Park & Vej – og bestille ekstra vinterbekæmpelse, mod betaling – som den enkelte fodboldklub (bestiller) selv betaler.