UDVALG

Viborg Idrætsråd er en paraplyorganisation, som har til formål at understøtte den lokale idræt og optimere samarbejdet mellem Viborg Kommune og idrætten. Bestyrelsen er organiseret i tre zoner:  
1. I politiske fora, hvor vi kan fremme foreningsidrætten i vores kommue.
2. I tidsbegrænsede arbejdsgrupper, hvor specifikke idrætspolitiske temaer behandles
3. I direkte kontakt med medlemsforeningerne (ca. 12 foreninger pr. bestyrelsesmedlem)