Projekt / Afsluttede projekter / Selvorganiseret idræt

Selvorganiseret idræt

En af de 7 indsatser i Viborg Kommunes breddeidrætskommune-projekt handler om selvorganiseret idræt.
 
Viborg Idrætsråd deltager som sparringspartner i udfoldelsen af denne indsats.
 
Yderligere info? Kontakt Morten Erfurth på 86625533.
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk