Julehilsen fra formanden

Kære alle frivillige & medlemmer

Tak frivillig – du gør en forskel! Det er både mit vigtigste budskab i min julehilsen og navnet på den kampagne, der har været i Viborg Kommune i 2023. Gennem året besøgte Viborg Idrætsråds bestyrelse mere end 50 forskellige foreninger i forbindelse med opvisninger, stævner, afslutninger, byfester, mv.. Hver gang havde vi lejlighed til at sætte fokus på frivilligheden og takke de lokale frivillige. Ved arrangementerne har vi været i kontakt med 10.000 borgere og uddelt over 1600 gavelodder til kommunens frivillige. Sideløbende har der været afholdt inspirationsaftener, frivillighedskurser, hyldestarrangement ved Snapsting og et målrettet arbejde med årsplaner i idrætsrådets idrætsfaglige netværk. Frivillighedsindsatsen, der er et samarbejde med Kultur- & Fritidsudvalget, Fritidsrådet, De Frivilliges Hus og DGI Midtjylland, fortsætter i 2024 – følg med på Facebook ”frivillig – du gør en forskel”.

Hvert år hylder vi ligeledes frivilligheden på Idrætsrådets repræsentantskabsmøde i maj. Jeg håber, at du vil være med til at takke og anerkende frivillige i din forening eller sætte fokus på selve foreningens udvikling ved at indstille kandidater til Idrættens Hædersbevisninger. Allerede nu er der åben for indstillinger til Årets Idrætsleder, Årets Idrætsforening og Årets Unge Idrætsleder, som du kan læse mere om her og som uddeles i maj 2024.

2023 blev også året, hvor PULSÅREt for alvor satte dagsordenen. Alle kommunens skoler var involveret i PULSÅRETs aktiviteter sammen med de lokale idrætsforeninger, der var repræsenteret af mere end 250 frivillige fra 94 foreninger.
Samlet kom mere end 6.100 børn på besøg hos deres lokale idrætsforening og prøvede både nye og kendte aktiviteter. Alle parter har udtrykt stor glæde ved PULSÅREt, og rigtigt mange foreninger har oplevet tilgang af nye medlemmer efter besøget. PULSÅREt fortsætter med endnu større styrke i 2024.

De senere års styrkede samarbejde mellem vores lokale idrætsforeninger er fortsat i 2023. Jeg glæder mig over vores lokale idrætsforeningers opbakning til netværkene og villighed til at samarbejde, herunder dele viden, som vi tidligere var tilbøjelige til at holde for os selv. Vi tæller nu 11 idrætsfaglige netværk efter at løb og cykling er kommet til i 2023. jeg håber, at din forening også vil prioritere netværkene i det kommende år.

En ny fleksmodel så dagens lys i Viborg Elite i 2023. Modellen giver mulighed for at flere unge talenter kan blive en del af Viborg Elites folkeskoletilbud i en fleksibel model. Fleksmodellen er blevet taget godt imod af alle involverede og vi arbejder videre med modellen i det kommende år. I College Viborg har vi i år oplevet en øget efterspørgsel fra unge mennesker, der vil bo, uddanne sig og afprøve deres idrætspotentiale i Viborg Kommune. Det betyder et helt fyldt college, hvor vi i en nylig trivselsanalyse glædeligvis kan registrere en meget høj trivsel og tilfredshed blandt beboerne. Collegetilbuddet styrker muligheden for at tiltrække talenter udefra, der er med til at udfordre og kvalificere det eksisterende konkurrencemiljø på de ældste ungdomsårgange.

Afslutningsvis har jeg en helt frisk nyhed. I samarbejde med Kultur- & Fritidsudvalget er der en ny samlet facilitetsanalyse på vej for idrætsinvesteringer i Viborg Kommune. Kultur- & Fritidsudvalget har glædeligvis et stort fokus på vedvarende at forbedre idrætsfaciliteterne i Viborg Kommune, og jeg sætter stor pris på den analytiske tilgang, da de bærende principper fortsat vil være skabt i samarbejde med lokale foreningsleder – helt som vi kender det fra fx halanalysen og fodboldanalysen.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår vil jeg minde alle om, at der d. 23. januar er Sportsgalla i Tinghallen, hvor vi hylder Viborg Kommunes Sportsmestre. Der er gratis adgang, så jeg håber vi ses til et brag af en aften. Og så vil jeg slutte min julehilsen, hvor jeg startede: TAK frivillig – du gør en forskel!

Preben Jensen
Formand, Viborg Idrætsråd