Søg tilskud til at styrke jeres klubhusfacilitet

Folkeoplysende foreninger, der har eget klubhus eller lejer sig ind i kommunale faciliteter, kan søge tilskud til at styrke klubhusfaciliteter.

Der kan både søges til energiforbedringer og mere generelle klubhusforbedringer (se ansøgningsskema mv. her). Viborg Kommune har afsat 0,8 mio. kr. i 2021 (og budgetteret med samme beløb i 2022-2024). Viborg Kommune støtter med op til 73 pct. af et tiltag.

Der er ansøgningsfrist 1. februar 2021. I Viborg Idrætsråd opfordrer vi ALLE til at tænke på deres facilitet. Flere klubber har fx sparet væsentlige beløb på at gennemføre energibesparende tiltag.

Foreninger skal bestille et gratis besøg fra idrætsrådets klubhuskonsulenter, inden de kan fremsende ansøgningen. Klubhuskonsulenterne kan hjælpe med at identificere relevante tiltag og udfylde ansøgningsskema.

Vi håber at høre fra jer inden d. 1. februar.
Kontakt Rasmus på mail eller tlf. 8662 5533, hvis I har spørgsmål