Den åbne skole

Skole-Foreningssamarbejde

Den Åbne Skole er et element i folkeskolereformen, der betyder, at folkeskolerne er forpligtet til at inddrage lokale kulturinstitutioner og foreninger i undervisningen.

Viborg Idrætsråd ønsker at styrke og bakke op omkring samarbejdet imellem de lokale folkeskoler og idrætsforeninger i Viborg Kommune, til glæde og gavn for børn og unge, og forhåbentligt motivere og inspirere dem til at prøve nye idrætsaktiviteter og blive en del af det lokale foreningsliv.