Vestervang klyngesamarbejde

Lokalt samarbejde mellem skole og foreninger

Vestervang Skole vil gerne udvikle og nuancere skolens idrætsundervisning ved at styrke og kvalificere samarbejdet med de omkringliggende idrætsforeninger.
Vestervang Skole har derfor startet et klyngesamarbejde op med 8 lokale idrætsforeninger i deres lokalområde/bydel.

Det har resulteret i, at i foråret 2019 var Vestervang Skoles daværende 1. årgang på besøg i Viborg Håndbold Klub (VHK) i 3 dage, og deres daværende 2. årgang var ligeledes på besøg hos Viborg Gymnastik Forening (VGF) i 3 dage.
Samarbejdet med VGF og VHK ønsker de at udbygge yderligere, og det skolens plan, at de vil etablere et gymnastikhold og håndboldhold. Der vil de træne/lege øvelser ind og i samarbejde med foreningerne vil de mødes hos dem, lave opvisninger og spille kampe. Det er skolens plan, at deres hold vil være en slags satellithold for VGF og VHK. Dette kommer til at foregå både i skole og i SFO tid.

Derudover har Vestervang Skole også besøgsaftaler klar med Viborg Badmintonklub og Viborg Billiardklub.

Med henblik på besøg i Viborg billard klub, har skolen især tænkt, at det skal dreje sig om børn, der har brug for ro omkring sig, og det har deres Autismegruppe. Herudover har skolen en gruppe af børn i almen, som er udfordret på den klassiske måde at lære på. De lærer bedst igennem aktiviteter, og derfor skal de også på besøg i Viborg Billard Klub.

Hvis du ønsker at høre mere om klyngesamarbejdet imellem Vestervang Skole og de omkringliggende idrætsforeninger, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.