Ridenetværk

Ridenetværket Viborg

Viborg Idrætsråd har sammen med alle vore lokale rideklubber etableret et netværk, der har til formål at støtte ridesporten lokalt, herunder bidrage til øget rideaktivitet og medlemsfremgang i de enkelte foreninger, samt understøtte samarbejde mellem de lokale rideklubber.