Inspirationsaftner

Generelt

Hvert år i september/oktober indkalder Viborg Idrætsråd alle vore foreninger til halvårsmøde.

Alle frivillige foreningsledere er velkommen på møderne, der afhængig af skiftende fokus kaldes dialogmøder, inspirationsaftner eller formands/næstformandsmøder.

Formålet med mødet er at deltagerne:

  • får ny viden
  • styrker deres netværk med andre frivillige ledere
  • debatterer væsentlige forhold med andre aktive borgere - og
    er med til at præge Viborg Idrætsråds fremadrettede arbejde