Pigefodbold

Fokus på Pigefodbold i Viborg Kommunen

Udfordring
Fodbold er Danmarks nationalsport. Fodbolden er alle steder. I medier, frokostpauser og skolegårde. Det er samtidig vores største pigeholdsport. Derfor er det også påfaldende, at Danmarks største idrætsgren langt fra tegner et opdateret billede af dagens Danmark. Fodbold i Danmark er groft sagt mændenes sport – på mændenes præmisser. 95 pct. af alle trænere er mænd. 90 pct. af alle bestyrelsesformænd er mænd. Og 98 pct. af alle dommere er mænd. Kun hver 5. fodboldspiller er pige/kvinde, og 40 pct. af alle pigespillere mener, at deres klub prioriterer drengene højere end pigerne.

Projekt
Siden august 2018 har Viborg idrætsråd i samarbejde med Viborg Kommune, DBU og med støtte fra Nordea fonden arbejdet med projektet: ”Fokus på Pigefodbold i Viborg Kommunen”.

Indsatser
I projektet er der arbejdet med 3 forskellige indsatser.

1. Rekruttering af pigespillere – via fodboldfestivaller
Til sæsonstart i april måned inviteres alle piger fra 0.-2. kl. til pigefodboldfestival i deres lokale fodboldforening. Festivalerne foregår i skoletiden hvor pigerne prøver forskellige aktiviteter med leg og sjove øvelser med og uden fodbold. Til festivalen får alle piger et diplom/gavekort med info om træningstid og kontaktperson for holdet, samt tilbud om 3 gratis prøvetræninger.

2. Rekruttering af frivillige trænere – via KickStarter
En Kick Starter er en frivillig i klubben, der hvert år sørger for at rekruttere nye pigespillere til opstart i foråret. Personen varetager de første 5 træninger, hvorefter træningen overdrages til forældre på holdet. Kickstarteren behøver ikke at have særlige fodboldkompetencer. De anbefalede øvelser fokuserer på leg og sjov. I dag er der 12 KickStartere i samarbejdsklubberne.


3. Rekruttering af frivillige ledere – Tapasaften og rosende kaffekopper

Fodboldforeningerne inviterer i samarbejde med Viborg Idrætsråd udvalgte kvinde-forældre til en hyggeligt tapas-aften, hvor de kan høre om det at være bestyrelses-/udvalgsmedlem i klubben. Det er klubbens bestyrelse og trænere der har til opgave at prikke de kvinder, som klubben tror kan gøre en forskel for klubben og hjælpe med at sikre pigeprioriteringer i klubben. Kvinderne får alle udleveret en termokop med rekrutteringsslogan samt en invitation til tapas/bestyrelses aften i koppen. Denne aften vil flere kvinder, der har erfaring med at sidde i forskellige bestyrelser/udvalg dele ud af deres erfaring og viden, så man som ny kvinde i en bestyrelse/udvalg føler sig klædt på til de kommende opgaver. Klubben får til opgave at have opgaver klar til kvinderne efter tapas-aftenen.

Det kan fx udvælges blandt følgende opgaver:

 • Udarbejdelse af budget/regnskab
 • Opkræve kontingent
 • Ansvarlig for kontakt til offentlige myndigheder eller andre foreninger
 • Modtager, sorterer og fordeler foreningens eksterne post
 • Lave aftaler vedr. sponsorater til spillertøj mv.
 • Fører medlemskartotek
 • Medlemsregistrering til idrætsforbundene
 • Udarbejder dagsorden – mødeindkalder – referater mv til bestyrelsesmøder
 • Ansøgninger til fonde m.v.
 • Rekruttering af spillere, trænere og holdledere
 • Opfølgning på uddannelse mv. af trænere og holdledere
 • Medlem af seniorudvalg eller ungdomsudvalg
 • Indkøb af klub/spillertøj- bolde samt øvrigt materiale
 • Ansvarlig for opdatering af hjemmeside
 • Søge om aktivitetsstøtte og lokaletilskud ved kommunen
 • Arrangere sociale aktiviteter i klubben.
 • For mere information - Læs folderen her