KLC

KLC Viborg

KLC Viborg har til formål at samle og formidle en lang række tilbud fra eksterne læringsmiljøer for børn og unge fra 0-18 år i skole- og dagtilbudstid. Med KLC Viborg ønsker Viborg Kommune at understøtte den Åbne skole og dagtilbud.
KLC Viborg drives og udvikles i Børn og Unge i tæt samarbejde med andre forvaltninger i kommunen og er som sådan et godt eksempel på det gode, tværgående samarbejde omkring børn og unge, praksisnær læring og kulturelle oplevelser. KLC Viborg står for Kulturelt LæringsCenter.

Hvordan kan du som idrætsforening bruge KLC Viborg?

Gennem KLC-platformen synliggøres dine idræts/lærings-forløb til skoler og daginstitutioner.
Du kan som idrætsforening få sparring og hjælp ift. at tilrettelægge og beskrive forløb, så de bliver relevante i undervisningssammenhæng eller i arbejdet med pædagogiske læreplaner, som en del af Åben Skole samarbejdet.
Læs mere om KLC-platformen her.

KLC Viborgs foreningspulje

Foreningspuljen kan give en økonomisk håndsrækning til de foreninger, som vil åbne døren for skoler i form af tilskud til lønninger (frikøb af foreningens frivillige) og tilkøb af materialer og udstyr.

Hvad kan man søge til?

  • Aflønning af foreningens frivillige – max. 300 kr/aktiv time med børn inkl. forberedelse.
  • Tilkøb af materialer/udstyr, som skal bruges i det enkelte forløb med skolerne – max. 3000 kr.
  • Som udgangspunkt kan der søges max. 7.500 kr. til aflønning og materialer/udstyr.

Læse mere om foreningspuljen og om hvordan man søger puljen her.