Esport

eSportsnetværket

Viborg Idrætsråd iværksatte tilbage i 2018 en indsats for at få udbredt esport træning i kommunens idrætsforeninger.
Indsatsen handlede om at give faktuel viden om eSport, skabe lokale forenings-esportsaktiviteter, opbygge foreningsnetværk og brugernetværk, understøtte opstarten af de nye aktiviteter og formidle budskaber omkring esport.

Indsatsen har resulteret i, at 12 af kommunens foreninger nu udbyder esport træning. Derfor er der nu oprettet et esportnetværk imellem de 12 foreninger, samt nogle af kommunens fritidsklubber, som ligeledes tilbyder esport i klubtid.
Esport netværket mødes 2 gange årligt, hvor relevante emner omkring esport tages op, og hvor de nyopstartede esport foreninger sparrer og erfaringsudveksler med hinanden.

Viborg Idrætsråd facilitere esport netværket i samarbejde med Esport Danmark og Viborg Kommune.

Hvis du gerne vil vide mere om esport netværket er du velkommen til at kontakte Pia Viller Arendt.