Projekt Foreningsklar – motion og lokale fællesskaber

Viborg Idrætsråd, Viborg Kommune og DGI Midtjylland er gået sammen om en ny indsats, som hedder “Foreningsklar – motion og lokale fællesskaber”. Formålet med indsatsen, er at få motiverede borgere …

Fantastiske fodbolddage på pigefodboldfestivalerne

Hele syv pigefodboldfestivaler blev afholdt d. 24-28 august på seks forskellige fodboldanlæg i Viborg Kommune og mere end 500 piger fra indskolingsklasserne deltog i løbet af ugen. Der blev grinet, …

Store oplevelser under Den Vildeste Idrætssommer

Knap 40 foreninger i Viborg Kommune har hen over sommeren stillet frivillige kræfter og faciliteter til rådighed for nysgerrige borgere under Den Vildeste Idrætssommer. ”Der skal lyde en stor tak …

Pigefodboldfestivaler

I næste uge summer det atter af fodbold, glæde og fællesskab, når der afholdes Pigefodboldfestivaler rundt omkring i Viborg kommune. 13 forskellige skoler har i alt tilmeldt 568 piger fordelt …

Håndboldnetværks-møde udskydes

Håndboldnetværksmødet d. 19. aug. 2020 udskydes. Vi håber på, at kunne afvikle netværksmødet senere på året og sender info heromkring.

Sommeraktiviteter for børn

Viborg Idrætsråd og et bredt udsnit af vore medlemsforeninger er en del af ”Sommeraktiviteter for børn”. Du kan finde de mange tilbud i aktivitetsprogrammet på www.fitdeal.dk Viborg Idrætsråd og et …

Hjælp Den Vildeste Idrætssommer på vej

Vi har gang i Den Vildeste Idrætssommer i hele Viborg Kommune – og vi vil bede om din hjælp til at sprede budskabet. Den Vildeste Idrætssommer handler om at tilbyde …