Lovpligtige børneattester

Nogle foreninger er i gang med sæsonen mens andre starter inden længe. Men hvordan er det nu med børneattester? Foreninger har pligt til at indhente børneattester, når der indgås aftaler …

Kursustilskud

Husk at der i Viborg Kommune ydes 80% tilskud til godkendte foreningers udgifter til uddannelse af egne, ulønnede ledere og instruktører. Kursisten må dog gerne modtage op til den af …

Tre coronarelaterede hjælpepuljer

Idrætsforeninger kan søge økonomisk hjælp til en lang række tiltag i genstarten efter coronanedlukningen samt som kompensation for manglende indtjening grundet coronarestriktioner. Den lavere aktivitet grundet coronanedlukningerne har ikke bare …

Nordea Fondens “her bor vi-pulje”

50 mio. kr. til gode liv i småbyer – Det er tid til at genstarte foreningsliv og fællesskaber i hele Danmark. Puljen skal anspore lokale ildsjæle og foreninger til at …

Genåbning af indendørs idræt

Al organiseret indendørs idræt kommer i gang pr. 21. april – både for børn og unge under 18 år, men også for ældre over 70 år. Genåbningen kommer på glædelig …

Lokal Covid-19 pulje er åben for ansøgninger

Foreninger kan nu søge støtte i den lokale ”kulturbuffer-pulje”. Formand Preben Jensen glæder sig over, at byrådet har afsat midler til at afhjælpe konsekvenserne af Covid-19. “Vi har haft en …

Faldende medlemstal i 2020

2020 var et hårdt år for idrætsforeninger i Viborg Kommune og resten af landet. Haller, baner og omklædningsrum stod corona-tomme en stor del af året, hvilket gav svære betingelser for …

Lokalefordelingen 2021/2022

Foreninger kan søge om lokaler for næste skoleår i Conventus, som vil være åben for sæsonansøgninger 9. – 25. april 2021. Derefter vil forvaltningen gå i gang med at behandle …