Ren Natur i Viborg Kommune

Vil din forening være sammen om at gøre en forskel for naturen i Viborg Kommune, mens I tjener sponsorkroner til foreningen? Nu har I muligheden for at deltage i det …

DIF & DGIs foreningspulje

DIF og DGI’s Foreningspulje er igen åben. Hvert år uddeles 44 millioner kroner fra foreningspuljen til idrætsforeninger. Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. …

Afregn lokaletilskud 2021

Der er nu åbnet for at afregne lokaletilskud for 2021. Der ydes tilskud til afholdte lokaleudgifter inden for den bevilling, I har – også selv om der ikke har været …

Søg aktivitetstilskud 2022

Foreninger, der er godkendt som folkeoplysende foreninger, kan nu søge aktivitetstilskud. Taksten for aktivitetstilskud er på 205 kr. pr. aktivt medlem under 25 år. Foreningen kan ikke få mere i …

Mål og net

Godkendte idrætsforeninger kan nu søge om nye mål og net til kommunale fodboldbaner. Viborg Kommune prioriterer ansøgningerne, indkøber og leverer herefter mål direkte til boldbanen, så de er klar til …

DIF & DGIs corona-hjælpepulje (julepulje) åbner

Hvis din forening har aflyst arrangementer over julen og nytåret, så er det nu mulighed for at søge om kompensation hos DIF og DGI’s corona-hjælpepulje. Det kan eksempelvis være i …

Netværksmøde for ALLE fodboldklubber

Med baggrund i spændende dagsordenpunkter inviteres både pigefodboldnetværket og fodboldformænd til fælles netværksmøde. På dagsordenen er punkter som den kommende kampagne med fokus på kvinder i bestyrelser/udvalg og fælles rekrutteringsindsats …

Idrætten “genåbner”

Sammen med børn og unges tilbagevenden til skolerne ophører opfordringen til ikke at deltage i indendørs foreningsaktiviteter. Gældende anbefalinger m.h.t. børneidræt Kulturministeriet har meldt følgende anbefalinger ud for kommuner og …

Idrætslivet kan fortsætte

DIF og DGI anbefaler, at idrætsforeningerne fortsætter med deres aktiviteter, selvom skolerne nu lukker lidt tidligere. Idrætsforeningerne kan fortsætte deres aktiviteter. Det stod klart efter onsdagens pressemøde med statsminister Mette …

Indberet medlemstal til Centralt ForeningsRegister

Det er nu muligt at indberette foreningens medlemstal for 2021, og tallet skal senest være indberettet den 31. januar 2022. Centralt ForeningsRegister (CFR) er en portal til registrering af foreningers …