Nordea Fondens “her bor vi-pulje”

50 mio. kr. til gode liv i småbyer – Det er tid til at genstarte foreningsliv og fællesskaber i hele Danmark. Puljen skal anspore lokale ildsjæle og foreninger til at …

Genåbning af indendørs idræt

Al organiseret indendørs idræt kommer i gang pr. 21. april – både for børn og unge under 18 år, men også for ældre over 70 år. Genåbningen kommer på glædelig …

Lokal Covid-19 pulje er åben for ansøgninger

Foreninger kan nu søge støtte i den lokale ”kulturbuffer-pulje”. Formand Preben Jensen glæder sig over, at byrådet har afsat midler til at afhjælpe konsekvenserne af Covid-19. “Vi har haft en …

Faldende medlemstal i 2020

2020 var et hårdt år for idrætsforeninger i Viborg Kommune og resten af landet. Haller, baner og omklædningsrum stod corona-tomme en stor del af året, hvilket gav svære betingelser for …

Lokalefordelingen 2021/2022

Foreninger kan søge om lokaler for næste skoleår i Conventus, som vil være åben for sæsonansøgninger 9. – 25. april 2021. Derefter vil forvaltningen gå i gang med at behandle …

Aktivitetstilskud 2021

Foreninger, der er godkendt som folkeoplysende foreninger, kan nu ansøge om aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år. Taksten for aktivitetstilskud er på 205 kr. pr. aktivt medlem under 25 år. …

OBS på kreative sælgere!

Foreninger kontaktes af kreative sælgere. Formålet er at sælge annoncer til de lokale erhvervsdrivende ved at bruge foreningens navn og renommé og sælgerne let kan opfattes som værende en del …

Indbydelse til årligt fodboldmøde

Viborg Idrætsråd indbyder i samarbejde med DBU Jylland Region 2 fodboldklubberne i Viborg Kommune til det årlige fodboldmøde. I år bliver en virtuel udgave af mødet, hvor du/I kan deltage …