Udsættelse af generalforsamling i foreningen?

Hvilken betydning har det, hvis vedtægternes regel om, at generalforsamlingen skal afholdes inden en bestemt dag, for eksempel i marts, ikke kan overholdes? Med afsæt i den nuværende sundhedskrise giver …

DIF & DGIs foreningspulje åbner

Puljen åbnede d. 1. marts og i 2019 blev der uddelt ca. 1.000.000- til idrætsforeninger i Viborg Kommune. Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i …

Lokaletilskud info

Regnskabet for lokaletilskud skal indsendes senest den 1. maj eller 4 måneder efter foreningens regnskabsafslutning. For at kunne få tilskud til NYE ELLER VÆSENTLIGT FORØGEDE lokaleudgifter skal foreningen søge senest …

Podcasts om unges frivillighed

Gennem en række interviews giver unge foreningsmedlemmer deres mening om frivillighedsbegrebet og tanker om, hvordan bestyrelser skal være opmærksomme på netop denne målgruppe. Du kan høre podcasts, som giver refleksion …

Lokale foreninger med fokus på frivillighed

18 lokale foreninger med 56 deltagere var i lørdags samlet til temadag om frivillighed på Søndermølle. Temadagen blev afholdt i samarbejde med DIF med fokus på frivillighed, herunder rekruttering og …

Takster for skattefri godtgørelse 2020

Skatterådet har fastsat satser for skattefri godtgørelser for 2020 til foreningens ulønnede frivillige. Ulønnede frivillige i foreningen kan få udbetalt skattefri godtgørelse for det arbejde, de udfører i foreningen. Skatterådet …

Bliv trafikofficial og gør en forskel

Trafikofficials bliver en afgørende del af fremtidige events og idrætsarrangementer. Og det er en god måde at tjene penge til klubkassen på og samtidig få en oplevelse. Hjemmeværnet kan ikke …