DIF & DGIs corona-hjælpepulje (julepulje) åbner

Hvis din forening har aflyst arrangementer over julen og nytåret, så er det nu mulighed for at søge om kompensation hos DIF og DGI’s corona-hjælpepulje. Det kan eksempelvis være i …

Netværksmøde for ALLE fodboldklubber

Med baggrund i spændende dagsordenpunkter inviteres både pigefodboldnetværket og fodboldformænd til fælles netværksmøde. På dagsordenen er punkter som den kommende kampagne med fokus på kvinder i bestyrelser/udvalg og fælles rekrutteringsindsats …

Idrætten “genåbner”

Sammen med børn og unges tilbagevenden til skolerne ophører opfordringen til ikke at deltage i indendørs foreningsaktiviteter. Gældende anbefalinger m.h.t. børneidræt Kulturministeriet har meldt følgende anbefalinger ud for kommuner og …

Idrætslivet kan fortsætte

DIF og DGI anbefaler, at idrætsforeningerne fortsætter med deres aktiviteter, selvom skolerne nu lukker lidt tidligere. Idrætsforeningerne kan fortsætte deres aktiviteter. Det stod klart efter onsdagens pressemøde med statsminister Mette …

Indberet medlemstal til Centralt ForeningsRegister

Det er nu muligt at indberette foreningens medlemstal for 2021, og tallet skal senest være indberettet den 31. januar 2022. Centralt ForeningsRegister (CFR) er en portal til registrering af foreningers …

Folkeoplysningspuljen åbner

Folkeoplysningspuljen støtter bl.a. projekter, der har til formål at få deltagere og frivillige tilbage til folkeoplysningen efter næsten to år med coronarestriktioner. Kulturministeren har afsat i alt 2 mio. kr. …

Støtte til klubhusforbedringer

Folkeoplysende foreninger kan søge tilskud til at forbedre klubhusfaciliteter. Klubhuspuljen henvender sig til folkeoplysende foreninger, der har eget klubhus eller lejer sig ind i kommunale faciliteter. Klubhuspuljen prioriterer støtte til …

Budget for lokaletilskud

Foreninger skal indsende budget for lokaletilskud for det kommende år senest 1. december. Lokaletilskud kan gives til Egne lokaler – altså lokaler, som foreningen selv ejer (f.eks. klublokaler) Lejede lokaler …

Lokal genstartspulje for frivillige foreninger åbner

Søg mindre tilskud til sociale arrangementer eller udstyr til aktiviteter. Puljen er på 200.000 kroner. Foreninger med op til 300 medlemmer kan max. bevilges kr. 3.000, – pr. forening (pr. …

Lovpligtige børneattester

Nogle foreninger er i gang med sæsonen mens andre starter inden længe. Men hvordan er det nu med børneattester? Foreninger har pligt til at indhente børneattester, når der indgås aftaler …