Idrætsrådets repræsentantskabs-møde udsættes

Det ordinære repræsentantskabsmøde 2021 i Idrætsrådet udsættes grundet force majeure og forventes i stedet for afviklet i løbet af efteråret 2021. I 2020 blev repræsentantskabsmødet afviklet i en noget minimalistisk …

Kulturbuffer øges til fem mio. kr.

Byrådet øger nu den pulje, der blev oprettet for knap et år siden fra tre til fem mio. kr. Kulturbufferen blev oprettet kort efter corona pandemiens indtog for at sikre, …

Klubhuspulje ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist til klubhuspuljen på mandag d. 1. feb. 2021. For at kunne indsende ansøgning skal foreninger normalt bestille et gratis besøg fra idrætsrådets klubhuskonsulenter inden de kan fremsende …

Søg tilskud til at styrke jeres klubhusfacilitet

Folkeoplysende foreninger, der har eget klubhus eller lejer sig ind i kommunale faciliteter, kan søge tilskud til at styrke klubhusfaciliteter. Der kan både søges til energiforbedringer og mere generelle klubhusforbedringer …

Repræsentantskabs-møde afviklet

Endelig fik vi afholdt repræsentantskabsmøde – om end det blev i en noget minimalistisk udgave med få deltagere. Aftenens store fokus var hyldest af frivilligheden herunder særligt hyldest af de …

Repræsentantskabs-møde

Vigtig info vedr. repræsentantskabsmødet i Viborg Idrætsråd Idrætsrådets bestyrelse har drøftet afholdelsen af repræsentantskabsmødet med udgangspunkt i særligt 3 forhold: 1. Det er vores højeste prioritet, at vore idrætsudøvere fortsat …

Bestyrelsens beretning 2019/2020

På Viborg Idrætsråds repræsentantskabsmøde aflægger bestyrelsen beretning for sæsonen. Du kan downloade den skriftlige beretning her. Læs mere om mødet og tilmeld dig her.

Budgetforlig vækker glæde i idrætten

Idrætsrådet glæder sig over budgetforliget, der bl.a. indeholder væsentlige investeringer i halfaciliteter, grøn løsning til kunstgræsbane, midler til el-cross bane og dertil fortsætter arbejdet med grønne investeringer i klubhuse. 30 …

Hilsen fra Kultur- og Fritidsudvalget

Hilsen fra Kultur- og Fritidsudvalget ved formand Mads Panny. Link til brevet til medlemmer og forældre i frivillige foreninger i Viborg Kommune.

Ny model for tilskud til ridesporten

Kultur- & Fritidsudvalget har godkendt den nye tilskudsmodel til ridesporten, som rideklubber i fællesskab står bag. Udvalget ønsker supplerende en model for, hvordan nye rideklubber kan integreres. Det arbejde er …