Tennisanalyse

Kultur- & Fritidsudvalget (KFU) behandlede på udvalgsmødet primo januar tennisanalysen, som Idrætsrådet har udarbejdet i samarbejde med tennisnetværket. Analysen peger på vigtigheden af at arbejde med en sæsonforlængelse i tennissporten, …

Fodboldanalyse

Idrætsrådet fremlagde sommer 2022 fodboldanalysen. Analysen peger på en række investeringsforslag i boldbaner og lysanlæg. Analysens investeringsforslag var en del af byrådets budgetforhandlinger i efteråret 2022. Byrådet besluttede, at følge …

Klubhuspuljen

Holder jeres folkeoplysende forening til i et klubhus med potentiale for energiforbedringer? Klubhuspuljen prioriterer støtte til rene bæredygtige klimatiltag og tiltag med en energimæssig vinkel i klubbens sociale rum. Bæredygtige …

Ansøgning om tilskud til padelbaner

Foreninger i Viborg Kommune kan nu søge om tilskud til anlæg af padelbaner. Bemærk at det er en forudsætning for at ansøge, at ansøgerklub allerede har opbakning fra en kreds …

Halanalysen

Kultur- & Fritidsudvalget har behandlet halanalysen. Udvalget forventer en endelig beslutning i oktober i forlængelse af vedtagelsen af Viborg Kommunes budget for 2023 + overslagsårene. Kultur- & Fritidsudvalget har behandlet …

Fodboldanalysen

Kultur- & Fritidsudvalget har behandlet fodboldanalysen. Udvalget forventer en endelig beslutning i oktober i forlængelse af vedtagelsen af Viborg Kommunes budget for 2023 + overslagsårene. Kultur- & Fritidsudvalget har behandlet …

VELKOMMEN til Frans Skovholm

Frans Skovholm fra Nørremarkens UGF er ny i Idrætsrådets bestyrelse. Frans erstatter Tine Wilsøe fra Viborg Svømmeklub, der takkede af efter 8 år i bestyrelsen. De 108 fremmødte repræsentanter fra …

Valg til Fritidsrådet 2022 – 2025

Der afholdes valg til Fritidsrådet den 2. februar 2022. Kom og få indflydelse som kandidat eller forening. Vil du have indflydelse på hvilke tilbud borgerne i kommunen har i deres …

Læserbrev: De frivillige gør foreningerne bæredygtige

Uden frivillige ingen foreninger. Uden frivillige ville foreninger blive drevet som forretninger, og deres tilbud se meget anderledes ud og prisen unægtelig være en helt anden. Foreningerne har brug for …

Idræts- og Fritidspolitisk vælgermøde

”Mød op. Det er vigtigt for idrætten. Politikerne skal mærke idrættens puls, så idrætten får plads i valgkampen og de politiske forhandlinger. Det er NU, vi skal stå sammen. De …