Ydelse / Tilskud / Aktivitetstilskud

Aktivitetstilskud

Alle godkendte idrætsforeninger er ifølge retningslinierne for folkeoplysende virksomhed i Viborg kommune berettiget til aktivitetstilskud til alle medlemmer under 25 år. Der vil blive én sats, men der kan maksimalt ydes et tilskud, der svarer til det, medlemmet har betalt i kontingent. Satsen for 2007 vil blive fastlagt i april/maj måned, når Kulturforvaltningen har modtaget ansøgninger for alle foreninger - der er ansøgningsfrist d. 1. april. 
 
Satserne kan reguleres hvert år af Folkeoplysningsudvalget. Kultur og Fritidsforvaltningen udsender ansøgningsskema til alle foreninger, der skal være forvaltningen i hænde senest den 1. marts. Overskrides ansøgningsfristen mister foreningen aktivitetstilskuddet for de kvartaler, som fristen er overskredet med. Da der kan være tale om mange penge, er det meget vigtigt at overholde ansøgningsfristen.
I forbindelse med ansøgningen om aktivitetstilskud er det væsentligt at være opmærksom på at man tæller aktivitetsmedlemmer og ikke hoveder da dette betyder meget for de tilskud som foreningen kan få. Udendørs- og indendørsfodbold er således to forskellige aktiviteter, som kan opgøres separat og dermed reelt tæller med 2 gange i optællingen af aktivitetsmedlemmer. Ligeledes er f.eks.  Volleyball og beachvolley er at regne som to separate aktiviteter der kan opgøres separat.
 
Antallet af aktivitetsmedlemmer beregnes på baggrund af faktiske medlemstal (tilskuddet for 2007 beregnes på grundlag af foreningernes 2006 - medlemstal). Optæl derfor alle aktiviteter særskilt. Har man spørgsmål vedr. ovenstående er man velkommen til at kontakte Dorte Jensen på Viborg Idrætsråds administration
 
Du kan finde de nødvendige skemaer her på folkeoplysningens hjemmeside.

Alle godkendte idrætsforeninger kan få aktivitetstilskud til alle medlemmer under 25 år. Der er én sats per aktivitetsmedlem, men der ydes maksimalt et tilskud, svarende til medlemmets kontingent.

Bemærk, at der tælles aktivitetsmedlemmer. Det betyder, at samme cpr.nr. kan udløse flere tilskud, hvis personen deltager i flere forskellige aktiviteter.

Har man spørgsmål vedr. ovenstående er man velkommen til at kontakte Dorte Jensen i sekretariatet.

Du kan finde de nødvendige skemaer her på folkeoplysningens hjemmeside.
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk