Brugsanvisning

Det kan være en god ide at strukturere sine projektideer i forhold til følgende 11 overskrifter:

(1) Abstract / kort projektresume

Beskriv kort og konkret projektets formål og fremgangsmåde. (Når projekter grovsorteres, sker det først og fremmest på baggrund af resumeet).

(2) Problemet/behovet

Beskriv tydeligt og engageret (på 5-7 linier) det problem, som projektet skal løse. Husk at beskrive alle de forskellige målgrupper, som problemet berører.

(3) Baggrund/dokumentation for problemet

Dokumenter på (6-8 linier), at der er et reelt problem / behov. Tag fx udgangspunkt i eksisterende undersøgelser eller lokale tilkendegivelser. Henvis evt. til bilag med en store redegørelse/undersøgelse/underskriftsindsamling.

(4) Vores forslag til løsning

Forklar hvordan projektet skal være med til at løse problemet. Gør opmærksom på hvori det unikke og fornyende i projektet består. Tænk kreativt. Det originale i projektet kan både være projektets målgruppe, struktur, partnerskab og geografiske beliggenhed. Giv efterfølgende en detaljeret beskrivelse af af projektets aktiviteter og opdel dem i forskellige faser.

(5) Forventede resultater/succeskriterier

Beskriv de forventede resultater så konkret som muligt. Giv udtryk for hvad der skal til, før I vil betragte jeres projekt som en succes. Formuler jer sådan, at det efterfølgende er muligt at undersøge, om kriterier blev indfriet. Hvis projektet fx er et nyt foreningstilbud, kunne succeskriteriet være, at der kommer 15 nye medlemmer det første år.

(6) Partnerskab

Få andre til at bakke op om jeres projekt og beskriv efterfølgende partnerskabet. Gør opmærksom på hvad der netop er jeres forudsætninger for at gennemføre projektet og løse problemet. vedlæg fx CV, årsberetninger, tidligere erfaringer på området, økonomisk formåen m.m.. Præsenter en klar organisationsmodel og fordeling af opgaver.

(7) Forankring

Sandsynliggør at målgruppen vil få glæde af projektet udover støtteprioden. Enten fordi projektet kan videreføres uden støtte, når det først er løbet i gang, eller fordi projektet har givet målgruppen redskaber, som de kan bruge fremover. (Er der tale om byggeri/anlæg, kan det være en fordel at præsenter en klar model for vedligeholdelse).

(8) Evaluering

Beskriv en plan og en fremganmåde for, hvordan projektets forventede resultater / succeskriterier evalueres.

(9) Formidling

Beskriv hvordan projektets resultater/erfaringer mangfoldiggøres, dvs. når en bred skare af personer, (sådan at fonden/sponsoren får synlighed til gengæld for deres støtte).

(10) Tidsplan

Præsenter en realistisk tidsplan, der er relateret til projektets faser. En tidsplan får projektet til at virke mere overskueligt og gennemtænkt. Tidsplanen bør være overordnet (uden detajler) og ikke for optimistisk. Skriv evt. i antal uger (efter bevillingsdato).

(11) Budget

Beskriv det konkrete ønske om støtte (med henvisning til bilag med et detaljeret budget). Det er vigtigt at sammenhængen mellem budget og selve projektet fremgår tydeligt.