April

Deadlines
  • Ansøgning om lokaletilskud inden d. 1/5 - Læs mere om lokaletilskud på folkeoplysningens hjemmeside.
  • Ansøgning om aktivitetstilskud inden d. 1/5 - Foreningen kan ansøge om tilskud til medlemmer under 25 år. Tilskuddet ændres fra 2013. Læs mere på folkeoplysningens hjemmeside.
Særlige vigtige opgaver
  • Afholdelse af generalforsamling - I foreningens vedtægter er der ofte en dagsorden for generalforsamlingen, samt regler for indkaldelse af medlemmer, mv. Se fx her
Andre opgaver
  • Sæsonafslutning - Skal der ske noget bestemt til sæsonafslutningen?