September

Særlige vigtige opgaver
  • Formænd/næstformænds netværksmøde med Viborg Idrætsråd - Erfaringsudveksling samt ny inspiration og viden på tværs af foreningerne.
  • Indhentning af børneattester ved tilknytning af ny træner - Det er lovpligtigt for foreningen at indhente børneattester. Se mere her
Andre opgaver
  • Modtagelse af nye medlemmer - Hvordan tager foreningen imod nye medlemmer? Er der noget specielt information, som de nyankomne skal have?
  • Markedsføring ved opstart af ny sæson - Hvordan gør foreningen opmærksom på at den nye sæson starter op: Er det via sociale medier, foreningsblad, avisen eller andre måder.
  • Opdatering på tilmeldte hold - Kan foreningen stille med de hold, der er tilmeldt? Er der kommet nye hold til? Er der hold, som vi ikke kan stille med?