Rekrutering og fastholdelse

Hvorfor have en strategi for det frivillige arbejde?

Der er flere og flere danskere, der vil lave frivilligt arbejde. Alligevel oplever mange foreninger, at der er for få, som tager ansvar og involverer sig. DIF og IDAN’s frivillighedsundersøgelse viser, at foreninger, som har en frivillighedsstrategi, har lettere ved at rekruttere frivillige. Kun 8 % af foreningerne har en frivillighedsstrategi.

Hvad er en frivillighedsstrategi?

En frivillighedsstrategi er at have drøftet og vedtaget en plan for det frivillige arbejde i foreningen.

Hvem gør hvad, og hvordan organiserer og håndterer I egentlig de frivillige? Strategien er en del af den måde, I vælger at lede klubben på.

I oplever måske ikke problemer med at rekruttere og fastholde frivillige lige nu, men hvordan ser det ud om et eller to år? Det er altid en god investering i klubbens fremtid at sikre, at der fremover er frivillige på alle poster i klubben.

Hvad kan I gøre for at få en frivillighedsstrategi?

DIF har udviklet nogle gør-det-selv værktøjer. Disse værktøjer vil du komme til at arbejde med på Rekruttering & Fastholdelses kurset, og derigennem udarbejde en frivillighedsstrategi.

Få det hele skrevet ned, så er det nemmere at fastholde strategien.

Hvem er ansvarlig for frivilligheden i jeres forening?

Foreningen har en formand og en kasserer, men har I også én, der er ansvarlig for de mange frivillige?

Læs mere om hovedkonklusionerne i rapporten "Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten" her.