Maj

Særlige vigtige opgaver
  • Tilmelding af hold til efterårssæsonen - Hvilke hold kan foreningen stille med lige nu? Er der hold, som foreningen ikke kan stille med som først antaget. Kontakt jeres specialforbund.

  • Lokalefordelingsmøde (kommunen) - Hvilke lokaler ønsker foreningen at have? Er det selvejende haller skal foreningerne selv undersøge dette hos hallerne.
  • Repræsentantskabsmøde hos Viborg Idrætsråd Mødet vil finde sted senest medio maj.