November

Deadlines
  • Betaling af foreningsskat inden d. 20/11 – Har foreningen en erhvervsmæssig indkomst. Se en nærmere beskrivelse her. Er foreningen almennyttig eller almenvelgørende, så skal der ikke betales foreningsskat.
Særlig vigtige opgaver
  • Valg/genvalg/rekruttering af bestyrelsesmedlemmer – Hvem genopstiller og hvem genopstiller ikke til bestyrelsen? Hvordan finder foreningen nye til bestyrelsen.
Andre opgaver
  • Gennemgang af foreningens vedtægter og værdier – Passer foreningens vedtægter til hvordan foreningen kører og skal køre. Det samme gælder værdierne.
  • Sæsonevaluering – Hvordan er sæsonen gået – er der noget foreningen kan gøre anderledes i næste sæson.
  • Planlægning af ny sæson – Hvilke aktiviteter skal foreningen have på i næste sæson? Er der noget jubilæum, ekstra stort stævne osv.