Oktober

Deadlines
Særlige vigtige opgaver
  • Regnskabsstatus fra kassereren - En status på, hvordan foreningens økonomi ser ud lige nu og hvad baggrunden er herfor.
  • Gennemgang af foreningens forsikringer - Passer foreningens forsikringer til de nuværende behov og ønsker.
  • Kontigent til indendørssæson - Tjek om medlemmerne har betalt deres kontingent til idendørssæsonen.
Andre opgaver
  • Sæsonafslutning - Skal der ske noget bestemt til sæsonafslutningen?