Moms og skat


Momsfritagelse

Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger har mulighed for at blive momsfritaget efter de nye regler. Indenfor idrætsområdet betragtes amatøridrætsarbejde som et almennyttigt formål. I forhold til idrætsverdenen betyder det, at idrætsforeninger og forbund kan være omfattet af fritagelsesbestemmelserne, hvis de beskæftiger sig med amatøridræt.

Det er frivilligt for den enkelte forening, om man vil benytte sig af muligheden for at blive momsfritaget. Og det er i første omgang den enkelte forening, der selv skal vurdere, om den opfylder betingelserne for at blive momsfritaget.

Skatteforhold

Efter selskabsskatteloven er foreninger kun skattepligtige af indtægter fra erhvervsmæssig virksomhed. Dette gælder dog ikke, hvis indtægterne anvendes eller henlægges til almennyttige eller almenvelgørende formål. Dette krav opfyldes af idrætsforeninger og andre foreninger med fritidsaktiviteter som formål.

Er du i tvivl eller har du spørgsmål vedrørende moms eller skat, så kontakt Morten Konradsen i sekretariatet.