Børneattest

Pligt til indhentelse af børneattest

Som forening er det lovpligtigt at indhente personfølsomme oplysninger om nye trænere, instruktører, holdledere og lignende.

Brug foreningens nem-id til at logge ind og bestille børneattesterne her.

Du kan med fordel indsamle navne og CPR-numre på alle, der skal rekvireres børneattest på, så du undgår at skulle logge ind og bestille af flere omgange.