Start og udviklingspulje

Generelt

Fritidsrådet disponerer over en pulje til start og udvikling. Puljen kan anvendes til følgende folkeoplysende formål:

  • Nye initiativer
  • Udviklingsarbejde
  • Enkeltstående projekter

Du kan læse mere om hvem, hvad og hvordan her.