Træner

Særlige vigtige opgaver
  • Ønsker om haltider – Angiv ønsker til hvornår afdelingerne, gerne vil have træningstider.
  • Lokalefordelingsmøde (kommunen) – Hvilke lokaler ønsker foreningen at have? Er det selvejende haller skal foreningerne selv undersøge dette hos hallerne.
Andre opgaver
  • Modtagelse af nye medlemmer – Hvordan tager foreningen imod nye medlemmer? Er der noget specielt information, som de nyankomne skal have?
  • Juleafslutning på de forskellige hold – Det kan være en lidt anderledes træning sidste gang inden jul.
  • Sæsonafslutning – Skal der ske noget bestemt til sæsonafslutningen?
  • Træner- og lederkurser – Se mere under de forskellige forbund
  • Planlægning af ny sæson – Hvilke aktiviteter skal foreningen have på i næste sæson? Er der noget jubilæum, ekstra stort stævne osv.