Flygtninge

Særlig støtte til udsatte børn & unge

I den senere tid er der kommet en øget tilstrømning af flygtninge til Viborg Kommune. En række idrætsforeninger har i forlængelse heraf oplevet fået nye medlemmer. Nogle vil kunne indgå på lige fod med de øvrige medlemmer. Andre har brug for særlig hjælp.

Særligt for børn og unge er der mulighed for at søge støtte:

Derudover har udvalget for uddannelse, handel og innovation en pulje på 1. mio. kr. til civilsamfundet indsats. Her kan foreninger søge midler til projekter (ansøgningsskema). Ansøgninger og eventuelle spørgsmål til Peter Vestergaard på tlf. 4022 9211 eller mail.

Har I brug for assistance til myndighedsbehandlingen (rettigheder, grundlæggende statslige og kommunale tilskud, mv) anbefaler vi, at kontakte Gitte Bundgaard på mail eller Jan Skougaard på mail // 3085 8943.