Marts

Deadlines
  • Betaling af foreningsskat inden d. 20/3 og 20/11 - Har foreningen en erhvervsmæssig indkomst. Se en nærmere beskrivelse her. Er foreningen almennyttig eller almenvelgørende, så skal der ikke betales foreningsskat.
Særlige vigtige opgaver
  • Regnskabsafslutning - Se regler om revision af regnskab her.
  • Indkaldelse til generalforsamling - Indkaldelsen skal ske i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Andre opgaver
  • Markedsføring ved opstart af ny sæson - Hvordan gør foreningen opmærksom på at den nye sæson starter op: Er det via sociale medier, foreningsblad, avisen eller andre måder.
  • Modtagelse af nye medlemmer - Hvordan tager foreningen imod nye medlemmer? Er der noget specielt information, som de nyankomne skal have?
  • Opdatering på tilmeldte hold - Kan foreningen stille med de hold, der er tilmeldt? Er der kommet nye hold til? Er der hold, som foreningen ikke kan stille med?