Januar

Deadlines
  • Ung Sportsmester indstilling til Viborg Idrætsråd senest d. 10/1 - Arrangementet er for unge sportsmestre. Indstilling til Ung Sportsmester her
  • Medlemsregistrering til DIF og DGI senest d. 31/1 - Fra 2013 er medlemsregistreringen til DIF og DGI samlet et sted. Indberet her
Særlige vigtige opgaver
  • Indhetning af børneattester ved tilknytning af ny træner Det er lovpligtigt for foreningen at indhente børneattester. Se mere her
  • Tilmelding af hold til forårssæson - Hvilke hold kan foreningen stille med lige nu? Er der hold, som foreningen ikke kan stille med som først antaget. Kontakt jeres specialforbund.
  • Valg/genvalg/rekruttering af bestyrelsesmedlemmer - Hvem genopstiller og hvem genopstiller ikke til bestyrelsen? Hvordan finder foreningen nye til bestyrelsen.
  • Kontigent til indendørssæson - Få tjekket om medlemmerne har betalt deres kontingent til idendørssæsonen
Andre opgaver
  • Markedsføring ved opstart af ny sæson - Hvordan gør foreningen opmærksom på at den nye sæson starter op: Er det via sociale medier, foreningsblad, avisen eller andre måder.
  • Modtagelse af nye medlemmer - Hvordan tager foreningen imod nye medlemmer? Er der noget specielt information, som de nyankomne skal have?
  • Træner- og lederkurser - Se mere under de forskellige forbund