Juni

Deadlines
Særlige vigtige opgaver
  • Regnskabsstatus fra kassereren - En status hver halve år på, hvordan foreningens økonomi ser ud lige nu og hvad baggrunden er herfor.
Andre opgaver
  • Sommerfest for de frivillige - Festen kan være en tak til de frivillige, for det arbejde de laver i det daglige i foreningen.