Næstformand

Opgaver
  • Netværksmøde for formænd/næstformænd i Viborg Idrætsråd
  • Erfaringsudveksling samt ny inspiration og viden på tværs af foreningerne.
  • Indhentning af børneattester ved tilknytning af ny træner. Det er lovpligtigt for foreningen at indhente børneattester. Se mere her
  • Repræsentantskabsmøde hos Viborg Idrætsråd. Mødet vil finde sted senest medio maj.