Aktivitetstilskud

Medlemmer under 25 år

Alle godkendte idrætsforeninger kan få aktivitetstilskud til alle medlemmer under 25 år. Der er én sats per aktivitetsmedlem, men der ydes maksimalt et tilskud, svarende til medlemmets kontingent.

Bemærk, at der tælles aktivitetsmedlemmer. Det betyder, at samme cpr.nr. kan udløse flere tilskud, hvis personen deltager i flere forskellige aktiviteter.

Har man spørgsmål vedr. ovenstående er man velkommen til at kontakte Morten Konradsen på tlf. 8662 5533 eller mail.

Du kan finde de nødvendige skemaer her på folkeoplysningens hjemmeside.