Formand

Deadlines
  • Sportsgalla. Indstilling til Viborg Elite senest d. 1. december
  • Ung Sportsmester. Indstilling til Viborg Elite senest d. 15. januar.
  • Indstilling og hyldest af foreninger og ledere til Viborg Idrætsråd senest d. 1/3 - Hyldest af den viborgensiske idræt - se mere under hver enkelt kategori.
Særlige vigtige opgaver
  • Indkaldelse til generalforsamlingen Indkaldelsen skal ske i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
  • Indhetning af børneattester ved tilknytning af ny træner Det er lovpligtigt for foreningen at indhente børneattester. Se mere her
  • Afholdelse af generalforsamling - I foreningens vedtægter er der ofte en dagsorden for generalforsamlingen, samt regler for indkaldelse af medlemmer, mv. Se fx her
  • Valg/genvalg/rekruttering af bestyrelsesmedlemmer - Hvem genopstiller og hvem genopstiller ikke til bestyrelsen? Hvordan finder foreningen nye til bestyrelsen?
  • Rekruttering af trænere - Hvem vil fortsætte i næste sæson og hvem stopper? Hvordan finder foreningen nye trænere?
  • Netværksmøde for formænd/næstformænd i Viborg Idrætsråd - Erfaringsudveksling samt ny inspiration og viden på tværs af foreningerne.
Andre opgaver

Gennemgang af foreningens vedtægter og værdier - Passer foreningens vedtægter til hvordan foreningen kører og skal køre? Det samme gælder værdierne.