Kasserer

Deadlines
  • Medlemsregistrering til DIF og DGI senest d. 31/1 - Fra 2013 er medlemsregistreringen til DIF og DGI samlet et sted. Indberet her
  • Momsafregning ved en omsætning over 50.000 kr. senest d. 1/3 og 1/9 Om foreningen skal betale moms, afhænger af omsætningens størrelse, overskuddets anvendelse og om der foreligger konkurrencefordrejning ift. almindelige virksomheder. Læs mere her
  • Betaling af foreningsskat inden d. 20/3 og 20/11 - Har foreningen en erhvervsmæssig indkomst. Se en nærmere beskrivelse her. Er foreningen almennyttig eller almenvelgørende, så skal der ikke betales foreningsskat.
  • Ansøgning om lokaletilskud inden d. 1/5 - Læs mere om lokaletilskud på folkeoplysningens hjemmeside.
  • Ansøgning om aktivitetstilskud inden d. 1/5 - Foreningen kan ansøge om tilskud til medlemmer under 25 år. Tilskuddet ændres fra 2013. Læs mere på folkeoplysningens hjemmeside.
  • Ansøgning om kursustilskud hos kommunen - Der er løbende ansøgning hos kommunen. Se mere på Viborg Kommunes hjemmeside.
Særlige vigtige opgaver
  • Gennemgang af foreningens forsikringer - Passer foreningens forsikringer til de nuværende behov og ønsker.
  • Kontingent til udendørssæson/indendørssæson - Tjek om medlemmerne har betalt deres kontingent til den kommende sæson.
  • Regnskabsstatus fra kassereren - En status hver halve år på, hvordan foreningens økonomi ser ud lige nu og hvad baggrunden er herfor.
  • Regnskabsafslutning - Se regler om revision af regnskab her.