Regnskab og bogføring

Betaling for regnskabsførelsen incl. regnskabsopstilling mv.
  • Timepris: 255,85,- ekskl. moms
Arbejdsfordeling mellem forening og Viborg Idrætsråd.

Foreningens kasserer foretager udbetalinger, indbetalinger og andre pengebevægelser. (Viborg Idrætsråd kan ikke påtage sig ansvaret for løsning af klubbens økonomiske mellemværender).

Viborg Idrætsråd udarbejder klubbens regnskab på grundlag af kassebilag, der afleveres til Viborg Idrætsråd med anførelse af de konti, beløbet skal føres på. Herefter bogføres bilagene i klubbens regnskab.

Oplysninger som foreningen løbende kan rekvirere.
  • Balance, månedsvis eller kvartalsvis
  • Kontoudskrift af enkelte konti
  • Kontoudskrift af alle konti
  • Transaktionsjournal (posteringsjournal)
  • Budgetsammenligning (såfremt klubbens budget er lagt ind)
Andre regnskabsopgaver varetaget af Viborg Idrætsråd.
  • Afstemning af bank- og girokonti
  • Opstilling af årsregnskabet til brug for revision og generalforsamling
Kontakt

Morten Konradsen på tlf:. 8662 5533 eller E-mail.