Januar

Deadlines
  • Ung Sportsmester indstilling til Viborg Idrætsråd senest d. 10/1 - Arrangementet er for unge sportsmestre. Indstilling til Ung Sportsmester her
  • Medlemsregistrering til DIF og DGI senest d. 31/1 - Fra 2013 er medlemsregistreringen til DIF og DGI samlet et sted. Indberet her
Særlige vigtige opgaver
  • Indhetning af børneattester ved tilknytning af ny træner Det er lovpligtigt for foreningen at indhente børneattester. Se mere her
  • Regnskabsafslutning - Se regler om revision af regnskab her.
  • Indkaldelse til generalforsamling - Indkaldelsen skal ske i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
  • Tilmelding af hold til forårssæson Hvilke hold kan foreningen stille med lige nu? Er der hold, som foreningen ikke kan stille med som først antaget. Kontakt jeres specialforbund.