Juni

Deadlines
Særlige vigtige opgaver
  • Regnskabsstatus fra kassereren - En status hver halve år på, hvordan foreningens økonomi ser ud lige nu og hvad baggrunden er herfor.
Andre opgaver
  • Sommerfest for de frivillige - Festen kan være en tak til de frivillige, for det arbejde de laver i det daglige i foreningen.
  • Planlægning af ny sæson - Hvilke aktiviteter skal foreningen have på i næste sæson? Er der noget jubilæum, ekstra stort stævne osv.
  • Gennemgang af foreningens vedtægter og værdier - Passer foreningens vedtægter til hvordan foreningen kører og skal køre. Det samme gælder værdierne.