Febuar

Deadlines
  • Indstilling og hyldest af foreninger og ledere til Viborg Idrætsråd senest d. 1/3 - Hyldest af den viborgensiske idræt - se mere under hver enkelt kategori.
  • Momsafregning ved en omsætning over 50.000 kr. senest d. 1/3 - Om foreningen skal betale moms, afhænger af omsætningens størrelse, overskuddets anvendelse og om der foreligger konkurrencefordrejning ift. almindelige virksomheder. Læs mere her
Særlige vigtige opgaver
  • Indhetning af børneattester ved tilknytning af ny træner Det er lovpligtigt for foreningen at indhente børneattester. Se mere her
  • Afholdelse af generalforsamling - I foreningens vedtægter er der ofte en dagsorden for generalforsamlingen, samt regler for indkaldelse af medlemmer, mv. Se fx her
  • Tilmelding af hold til forårssæson - Hvilke hold kan foreningen stille med lige nu? Er der hold, som foreningen ikke kan stille med som først antaget. Kontakt jeres specialforbund.
Andre opgaver
  • Markedsføring ved opstart af ny sæson - Hvordan gør foreningen opmærksom på, at den nye sæson starter op: Er det via sociale medier, foreningsblad, avisen eller andre måder.
  • Opdatering på tilmeldte hold Kan foreningen stille med de hold, der er tilmeldt? Er der kommet nye hold til? Er der hold, som foreningen ikke kan stille med?
  • Træner- og lederkurser - Se mere under de forskellige forbund