Anlæg og renoveringspulje

Tilskud til mindre nyanlæg og renovering af idrætsanlæg

Kulturudvalget har årligt ca. 3 mio. kr. til renoveringsopgaver og til mindre nyanlæg på idræts– og kulturområdet. Puljen er møntet på foreninger, der ejer, driver eller ønsker at opføre egne idrætsanlæg eller klubhuse.

Puljen kan ansøges løbende, men det er en god ide, at indsende din ansøgning tidligt på året. Se retningslinjer her.

Tilskud til større nyanlæg

Hvis din forening går med overvejelser om at etablere et større nyanlæg (eks. en ny motorbane, en ny hal eller en ny boldbane), så kan i søge Kulturudvalget om tilskud til opgaven.

Ansøgninger på mere end kr. 1. mio. indgår i reglen som selvstændige projekter i Byrådets samlede anlægsarbejder. Ansøgningen indgår i den politiske behandling, og skal være Kultur & Service i hænde per 1. februar.
Kontakt Viborg Idrætsråd for råd og vejledning.