Funktionsopdelte opgaver

Opgaverne under sommer og vintersæsonen er her fordelt på de forskellige bestyrelsesmedlemmers funktioner. Se mere i undermenuerne.