Foreningshåndbog

Vejledning

Formålet med denne elektroniske foreningshåndbog er at, hjælpe bestyrelserne i foreningerne med nogle af de opgaver, som de har i løbet af året. Håndbogen skal ikke ses som en facitliste, men mere som en vejledning og hjælp da nogle af opgaverne kan variere fra forening til forening.

Da foreningerne kører med forskellige sæsoner er foreningshåndbogen opdelt i en vinter sæson og en sommer sæson. Desuden er opgaverne under disse sæsoner samlet under funktionsopdelte opgaver. Opgaverne kan ligge under andre funktioner, afhængig af hvilken type forening det er og hvor stor bestyrelsen er.