Ydelse / Tilskud / Anlæg og renoveringspulje

Anlæg og renoveringspulje

Tilskud til mindre nyanlæg og renovering af idrætsanlæg
Viborg Kommunes afsætter hvert år ca. 500.000 kr. til renoveringsopgaver og til mindre ny anlæg på idrætsområdet. Puljen er møntet på oreninger, der ejer, driver eller ønsker at opføre egne idrætsanlæg eller klubhuse. De praktiske forhold omkring denne pulje er endnu ikke helt på plads. Viborg Idrætsråd informerer yderligere, så snart vi ved mere.
 
Hvis din forening går med overvejelser om at etablere et større nyanlæg (eks. en ny motorbane eller en hal), så kontakt Viborg Idrætsråd. 
 
Du kan finde de nødvendige skemaer her på folkeoplysningens hjemmeside.
Tilskud til mindre nyanlæg og renovering af idrætsanlæg:
 
Kulturudvalget har årligt ca. 3 mio. kr. til renoveringsopgaver og til mindre nyanlæg på idræts– og kulturområdet. Puljen er møntet på foreninger, der ejer, driver eller ønsker at opføre egne idrætsanlæg eller klubhuse.
 
Puljen kan ansøges løbende, men det er en god ide, at indsende din ansøgning tidligt på året. Se retningslinjer her.
 
Tilskud til større nyanlæg
Hvis din forening går med overvejelser om at etablere et større nyanlæg (eks. en ny motorbane, en ny hal eller en ny boldbane), så kan i søge Kulturudvalget om tilskud til opgaven.
 
Ansøgninger på mere end kr. 1. mio. indgår i reglen som selvstændige projekter i Byrådets samlede anlægsarbejder. Ansøgningen indgår i den politiske behandling, og skal være Kultur & Service i hænde per 1. februar.
Kontakt Viborg Idrætsråd for råd og vejledning.
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk