Ydelse / Tilskud / Børnenes Ven

Børnenes Ven

Fonden er stiftet af Minna Due Jensen i april 2014, med det enkle formål at yde økonomisk støtte til børn og unge i Viborg kommune, således flest muligt har mulighed for at deltage aktivt i fritidslivet, uanset sociale og økonomiske vilkår. 
 
Viborg Idrætsråd er repræsenteret i bestyrelsen og har bidraget i arbejdet med at stifte fonden.
 
Viborg Idrætsråd har endvidere medvirket til at udpege de fondsvenner, som kommunens foreninger skal kontakte for at få tilskud fra fonden. Fondsvennerne er frivillige foreningsledere fra et bredt geografisk udsnit af vores kommune. Fondsvennerne har forskellige idrætsmæssige baggrunde. De er forankret i og fornemme repræsentanter for den danske foreningstradition og -bevægelse.
 
Læs mere på fondens hjemmeside, hvor du også kan søge støtte.
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk