Ydelse / Netværk / Dialogmøder

Dialogmøder

Hvert år i september/oktober indkalder Viborg Idrætsråd alle vore foreninger til møde.

I en periode har vi afholdt ét samlet stormøde for alle foreninger. i 2012 afprøvede vi en model med 6 forskellige mindre, lokale møder.

Alle frivillige foreningsledere er velkomne på møderne der tidligere hed dialogmøder og nu hedder inspirationsaftner.

Formål
Målet med mødet er at deltagerne:

  • får ny viden
  • styrker deres netværk med andre frivillige ledere
  • debatterer væsentlige forhold med andre aktive borgere - og
  • er med til at præge Viborg Idrætsråd fremadrettede arbejde
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk