Ydelse / Tilskud / Flygtninge

Flygtninge

I den senere tid er der kommet en øget tilstrømning af flygtninge til Viborg Kommune. En række idrætsforeninger har i forlængelse heraf oplevet fået nye medlemmer. Nogle vil kunne indgå på lige fod med de øvrige medlemmer. Andre har brug for særlig hjælp.

Særligt for børn og unge er der mulighed for at søge støtte:
  • DIF – Idræt for alle børn. www.dif.dk.
  • Børnenes Ven Minna Due Jensen Fond (børn og unge under 25 år). www.børnenesven.dk
  • DGI – Pulje til små inklusionsprojekter i foreningen (børn og unge under 18 år). www.dgi.dk
  • DIF Get2Sport for All. www.dif.dk.
Derudover har udvalget for uddannelse, handel og innovation en pulje på 1. mio. kr. til civilsamfundet indsats. Her kan foreninger søge midler til projekter (ansøgningsskema). Ansøgninger og eventuelle spørgsmål til Peter Vestergaard, 40 22 92 11 eller pev@viborg.dk.

Har I brug for assistance til myndighedsbehandlingen (rettigheder, grundlæggende statslige og kommunale tilskud, mv) anbefaler vi, at kontakte Gitte Bundgaard (gbu@viborg.dk ) eller Jan Skougaard (js9@viborg.dk) // 30 85 89 43.

Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk