Ydelse / Love / Forsikringsforhold

Forsikringsforhold

 

Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) har 
med virkning fra 1. januar 2005 indgået en aftale med forsikringsselskabet Tryg om 
fælles kollektive forsikringer for de to idrætsorganisationer. 
Danmarks Idræts Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) har med virkning fra 1. januar 2005 indgået en aftale med forsikringsselskabet Tryg om fælles kollektive forsikringer for de to idrætsorganisationer. 

Det betyder, at Tryg har overtaget administrationen af Idrættens kollektive forsikringer. Se hvad det betyder for dine forsikringsforhold når du dyrker idræt. Klik her.

Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk