Projekt / Foreningshåndbog / Funktionsopdelte opgaver

Funktionsopdelte opgaver

Opgaverne under sommer og vintersæsonen er her fordelt på de forskellige bestyrelsesmedlemmers funktioner. Se mere i menuen til venstre. 

Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk