Juni

Deadlines
  • Ansøgning om kursustilskud hos kommunen                                                               Der er løbende ansøgning hos kommunen. Se mere her.
     
     
       
 
Særlige vigtige opgaver
  • Regnskabsstatus fra kassereren                                                                                   En status på, hvordan foreningens økonomi ser ud lige nu og hvad baggrunden er herfor.
 
 
 

 Andre opgaver

  • Sommerfest for de frivillige                                                                                          Festen kan være en tak til de frivillige, for det arbejde de laver i det daglige i foreningen.
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk